De Kwibuss-filosofie

Al sinds het moment dat we Kwibuss uit de wieg tilden, waren we ervan overtuigd dat Kwibuss een andere blik op kwaliteitszorg wierp. Later duidden wij die manier met “digitale kwaliteitszorg”, om de combinatie van kwaliteitszorg met software te benadrukken. We staan nu voor een volgende stap in de ontwikkeling hoe kwaliteitszorg en software er volgens ons uitzien, en die stap maken we graag met jullie.

Kwaliteitszorg als collectief leerproces

Wij geloven in de kracht van het collectieve leervermogen van mensen. En een organisatie is een groep mensen die samenwerken aan een product of dienst. Kwaliteitszorg is volgens ons niets meer dan een collectief leerproces, dat gestructureerd plaatsvind en het liefst ook leuk is!

Zelf hebben wij geleerd dat er binnen het collectieve proces drie bepalende succesfactoren zijn aan te wijzen, waarmee kwaliteitszorg digitaal een eigen gezicht krijgt.

1. Twee weten meer dan één, samen sta je sterk

Door gebruik te maken van het leervermogen van de grootst mogelijke groep mensen binnen een organisatie (het collectief), wordt een duidelijke synergie bereikt; twee weten immers meer dan één, en drie weten weer meer dan twee, enzovoorts. Met de hulp en ervaring van je collega’s weet je goed om te gaan met moeilijke situaties in je werk, kun je bijna alle problemen aan en zien jullie samen nieuwe mogelijkheden om het werk nòg beter te doen.

Maar er is meer… Want wanneer jij je als medewerker namelijk persoonlijk “gezien” voelt en door je collega’s op je eigen kwaliteiten gewaardeerd wordt, dan voel jij je verbonden met je organisatie. Je wordt zo, zonder het zelf te weten, een vaandeldrager en aanstekelijke ambassadeur van je eigen organisatie. Door deze onderlinge verbondenheid kunnen jij en je collega’s tegen een stootje, samen sta je sterk.

2. Samen werken, wel zo gezellig

Natuurlijk, werken doe je omdat het geld oplevert, maar het is ook gezellig, het stimuleert en daagt uit. Werken is een sociale en leerzame bezigheid.

De sociale mechanismen die iedere dag op het werk aanwezig zijn, zorgen voor een sterke, natuurlijke groepsdynamiek waarbinnen het geven van positieve feedback, het uitwisselen van ervaringen en kennisdeling de stuwende krachten zijn. Deze krachten motiveren en stimuleren jou en je collega’s om samen actief deel te nemen aan het collectieve leerproces.

3. Structuur is prettig, het geeft houvast en wijst de weg

Jij kunt met je collega’s vast oneindig veel nieuwe ideeën bedenken en lanceren. Zonder structuur komen deze vaak niet van de grond of blijkt de samenhang met andere plannen en werkzaamheden bij nader inzien te ontbreken.

Alles en iedereen heeft baat bij een (vorm van) structuur, ordening of regelmaat. Een richting in het denken geeft houvast en wijst je de weg. Het maakt dat je efficiënter samen werkt, je creativiteit en ideeën in praktijk gebracht kunnen worden en dat deze daarbij ook echt uit kunnen groeien tot een blijvende ervaring.

De Kwibuss Society

Kwibuss levert een bijdrage aan het collectieve leren door een platform te bieden waarop medewerkers van een organisatie elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Binnen dit platform worden mensen gestimuleerd om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en elkaar (positieve) feedback te geven.

We zitten vol met ideeën om dit concept in de loop van 2012 verder invulling te geven. We zijn benieuwd naar de jouwe!

Blijf op de hoogte van het laatste Kwibuss nieuws

We beloven niet te spammen en sturen zo af en toe een nieuwsbrief